Dějiny

2021

Pokračuj v práci

2018 až 2020

Roční počet tuleňů dosahuje milionů

prosinec 2017

Stěhování nové továrny

září 2015

Měsíční produkce dosahuje 300 sad

listopadu 2013

Postavte dílnu

říjen 2008

Layson zahajuje kancelář