Záruka

Layson poskytuje 1 (jedno) roční záruku kvality na produkty od data nákupu, s výjimkou lidského poškození a faktoru vyšší moci.Pro lepší údržbu se ujistěte, že hráči používají za normálních okolností (ne více než 16 hodin denně).