Zásady vrácení a výměny

Během záruční doby společnost Layson zašle novou náhradu zdarma, pokud je to kvůli hardwarovému problému poté, co potvrdíme a pokryjeme poplatek za dodávku náhradního dodání, kupující musí spolupracovat na odeslání poškozeného zpět do naší továrny.

Problémový reklamní stroj musí být vrácen do továrny k opravě.Společnost Layson bude zodpovědná za výdaje vyplývající z takové opravy, včetně, ale nikoli výhradně, nákladů na nové díly a zaslání produktů nebo dílů od nás ke kupujícímu.

Po uplynutí záruční doby bude společnost Layson poskytovat servisní služby a technickou podporu (hardware a další případné poplatky, společnost Layson nenese odpovědnost)